FESTIVALEN

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

Hva er SMART festivalen?

SMART festivalen er en delingsarena for sosiale innovasjoner som skaper inkludering, trivsel og helse for barn og unge. Festivalen ble igangsatt i 2018 som et av Re kommunes tiltak for deling av eget innovasjonsarbeid gjennom SMART oppvekst og som del av kommunens arbeid med Folkehelse opptrappingsplan barn og unge. Festivalen er også en arena for deling av gode nasjonale eksempler.

Festivalen søker å inspirere til demokratiske dialoger og deling av praktiske eksempler ikke bare for fagfolk, men også barn, unge, familier lag og foreninger. Gode oppvekstmiljø skapes i fellesskap.

I arbeidet med spredning av sosiale innovasjoner spiller ”ildsjeler”, gode eksempler (historier), og inspirerende teorier en viktig rolle sammen med forskningsbasert dokumentasjon.

 

Den store DRØMMEN

Vår drøm er at SMART festivalen kan bli vår «Arendalsuke» –  å bli et utstilling, delings- og samskapingsarnena som kan bidra til gode svar på vårt fokusspørsmål:

Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge og som utløser håp, engasjement og glede?

Lukk meny