PROGRAM

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Minutes
 • 00Seconds

16.OKTOBER

POLITISK DIALOGVERKSTED i TØNSBERG BIBLIOTEK

18.00   Velkommen

18.15   Appeller, refleksjon og fasiliterte gruppeprosesser

19.15   Pause

19.30   Appeller, refleksjon og fasiliterte gruppeprosesser

20.15   Pause

20.30   Learn lab og resultater

21.00   Takk for i dag.

 

17.OKTOBER

DAGSPROGRAM – fagdag med faglig påfyll for ungdom og voksne.

 

08.45 til 09.15 – Velkommen til stands, utstillinger, musikk og registrering

09.15 til 09.30 – Levende musikk

09.30 til 12.00 – Innovasjonsarena for samskapning av fremtidens oppvekst, fasiliterte gruppeprosesser med ungdom og fagpersoner.

12.00 til 12.45 – Lunsj servert av Greveskogen videregående skole

13.00 til 13.50 – Verksteder – se egen oversikt

14.00 til 15.00 – Verksteder – se egen oversikt

15.15 til 15.45 – Kulturinnslag, ungdommens stemme, Resultater fra Learn Lab

Verksteder kl 13.00 til 13.50

 

A1Relasjoner kommer ikke rekende på ei fjøl.
Tenk hva som kan skje når barn og unge trener evnen til å ta andres perspektiv. Gjennom SMART trener vi på å forstå andres behov, følelser og tanker.
v/ Vidar Bugge-Hansen og Johanna Lie Kristoffersen
A2SMART barnevern
Samskaping av nye praksiser i barnevernet.
 • tverrfaglig samarbeid
 • utfordinger som fremstår som fastlåst

v/Familieterapeutene Mette Holte og Anne S Engstrøm, Re kommune

A3

SMART i skolen på fagets premisser

Hvordan kan man implementere SMART inn i fagene på fagenes premisser?

v/Mia Ausen lærer ved Fjell skole i Drammen

A4

SMART arbeid i klasserommet

Et besøk inn i klasserommet med elever. Drømmeklassen

v/Kirkevoll skole

A5SMART arbeid i barnehagen
Multimodal livsmestring i en barnehagekontekst.Hvordan kan vi lære barn livsmestring gjennom bruk av alle sansene i en barnehagekontekst?

v/Mona Halvorsen og Nina Halling fra Brår barnehage

A6

SMART Lek

Lek som ressurs for læring og inkludering.

Et verksted med lek og morro knyttet opp mot styrker og ferdigheter.

v/Eira S. Iversen og Håvard Stokness fra Røråstoppen skole

A7

Selv-ivaretagelse for oss som ivaretar andre.

 • styrke egenomsorg
 • mindfullness
 • selvfølelse

v/Psykolog Melinda Estelita Henriksen

A8

Utviklingsarbeide i barnevernet

 • Hva er kunnskapsbasert praksis?
 • Aktuell forskning om barn og unges pyskiske helse

v/fagstrategisk rådgiver Karianne Thune Hammerstøm, Regionseter for barn og unges psykiske helse.

A9

Forskning som ressurs oppvekstarbeidet

 • Forskning «om løfterik praksis» i oppvekstarbeidet.
 • Forskning fra praksis; hvordan kan det gjøres.

v/Professor og direktør Arild Bjørndal og Phd stipendiat Bjørn Hauger.

A10

SMART arbeid i klasserommet m/elever tilstede

Kirkevoll skole

VERKSTEDER kl 14.00 til 14.50

B1

Drømmer skaper håp og engasjement.

Gjennom SMART ungdom blir vi med på en reise der felleskapet og styrketenking dyrkes.

KLP er hovedsponsor for SMART oppvekst.

Hvorfor har de gjort dette? Hva slags gevinster kan gi dette for bedriften og samfunnet?

v/ Vidar Bugge-Hansen, Birgitte Sættem Jomaas , Aino Thomassen

B2

SMART ledelse v/Fjell skole i Drammen

v/Jannike Thorsen og Lena Stangeby

B3

SMART SFO Hvordan skape en SFO der alle gis mulighet til å ta ut sitt potensiale?

v/ Hanna K. Storstein og Stian M. Knudtson

B4

GLEDING

Hvilke verdier drives vi av, hvilke holdninger begrenser oss,
hva skaper motivasjon, hva gir gode samtaler, hvordan vi kan bli modigere oss
i mellom og hvordan vi kan gjøre mer av det vi vet er smart?

Vi skal se på bevisstgjøring og verktøy som bygger fundamentet i det viktigste vi har;
selvfølese, vennskap, relasjoner og tilhørighet. Vi er opptatt av at alt vi gjør skal være gjenkjennelig og nært hverdagen.

v/Siri Abrahamsen fra GLEDING

B5

SMART arbeid gjennom hverdagslivet i Linnestad og Ramnes private bhg

 • lederperspektiv
 • bildeboka
 • grenseobjekt

v/ Irene Linnestad og Gunhild Lie

B6

Playfuelness – Fuelbox

Den gode samtalen på boks.

v/ Vegard Viestad, Smart kompetanse

B7

SMARTe fødsels- og foreldreforberedende kurs

Første introduksjon til SMART Relasjon, allerede før fødsel! Universell forebygging gjennom å dedikere en kveld for førstegangsfødende til temaer som foreldrerollen, relasjon til barnet, psykisk helse i barsel og parforhold.

v/Psykolog Melinda E. Henriksen og Lars Tore Carslen

B8

Utviklingsarbeide i barnevernet

 • Hva er kunnskapsbasert praksis?
 • Aktuell forskning om barn og unges pyskiske helse

v/fagstrategisk rådgiver Karianne Thune Hammerstøm, Regionseter for barn og unges psykiske helse.

B9

SMART oppvekst –  Ny praksis i oppvekstarbeidet.

Presentasjon av forskning som er gjort i tilknytning til SMART oppvekst.

v/ Professor og direktør Arild Bjørndal og Phd stipendiat Bjørn Hauger.

B10

Positiv psykologi og livsmestring i ungdomsskolen.

v/Psykologspesialist
PPT Tønsberg – Geir Pettersen

Gaming og gamere som ressurs. Gaming som helsefremmende vektøy.

v/Jan-Egil Holter-Wilhelmsen (biblioteket i Horten)

 

KVELDSKURS kl 18.30 til 19.30

C1

SMART i skolen

v/Fjell skole i Drammen

GRATIS – minimun 10 påmeldte.

 

C2

 

C3

SMART i barnehagen

GRATIS

– minimun 10 påmeldte

 

SMART idrett

Hvordan kan spillere, ledere og foreldre sammen skape et felleskap der ALLE
 
gleder seg til trening og kamp?

Tenk hva som kan skje med barn og unges psykiske helse hvis vi bygger felleskap og en kultur der ALLE opplever tilhørighet og identifiserer seg som en viktig del av laget. 

 
 

  til

KVELDSPROGRAM KL 17-20 - GRATIS INNGANG

 

Kl 17.00 Velkommen

Kl 17.15 Foredrag med Kjetil Andre Aamot

Kl 18.00 til 20.00 Kulturinnslag og aktiviteter i og utenfor Vålehallen for hele familien

Åpen kiosk

 

 

18.30 til 19.30 (OBS! forhåndspåmelding, minimum 10 påmeldte)

C1SMART i skolen v/Fjell skole i Drammen. GRATIS KURS

C2SMART i barnehagen –  GRATIS KURS

C3 – SMART idrett – v/Smart senter for sosial innovasjon – GRATIS KURS

 

Gratis parkering

 

 

17. OKTOBER – UNGDOMSARRANGEMENT REHALLEN 

Kl 11.30 – 14.00

Lukket arrangement for elevene med konsert av Trestammen og besøk av Samuel Massie

Lukk meny